Znaki graficzne do pobrania

Poniżej prezentujemy loga stosowane podczas informowania o finansowaniu.

Loga unijne oraz LGD Wstęga Kociewia w postaci wektorowej (corel 9)

Logo LGD Wstęga Kociewia (jpg)
Flaga unijna wraz z informacją o programie (jpg)
Logo LEADER (jpg)
Logo PROW 2007-2013 (jpg)

Loga unijne wklejone w stopce do dokumentu word (doc)

Zasady stosowania określa Księga Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przypominamy też o konieczności stosowania znaków na stronach tytułowych publikacji wraz z tekstem informującym o wydawcy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana w/przez ........................... Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.