Zarząd LGD Wstęga Kociewia

Zarząd zarządza Lokalną Grupą Działania i reprezentuje ją na zewnątrz;  liczy od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Partnerów; kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Podstawowe kompetencje Zarządu: sprawowanie zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania, dokonywanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju związanych z jej wdrażaniem, przygotowywanie i składanie do instytucji zewnętrznych wniosków o dofinansowanie projektów, a także czuwanie nad ich prawidłową realizacją, przygotowanie propozycji dotyczących uruchamiania innych instrumentów  wsparcia aktywności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania.

Czytaj więcej w:  Statut LGD
 

Skład Zarządu w kadencji 2015-2020

 • Bogdan Badziong - Prezes
 • Piotr R. Kończewski - Wiceprezes
 • Eugenia Pokorska–Sawczuk
 • Mirosław Murzydło

 
Skład Zarządu w kadencji 2011-2014

 • Bogdan Badziong - Prezes
 • Piotr R. Kończewski - Wiceprezes
 • Tadeusz Błędzki
 • Eugenia Pokorska–Sawczuk
 • Mariusz Wiórek (2011-2012 Józef Puczyński)

 
Skład Zarządu w kadencji  2008-2011

 • Mariusz Śledź - Prezes
 • Piotr R. Kończewski - Wiceprezes
 • Bogdan Badziong
 • Waja Jabłonowska (2008-2009)
 • Eugenia Pokorska-Sawczuk