Zakup przyczepy rolniczej skorupowej z przeznaczeniem na wynajem

Działanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: 
Adam Zieliński
Gmina beneficjenta: 
Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: 
Brzuśce
Czas realizacji: 
marzec 2014
Koszt całkowity: 
110 750,00 zł
Wartość dofinansowania: 
43 000,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Projekt przewiduje powstanie firmy zajmującej się wynajmowaniem maszyny rolniczej. Istotą przedsięwzięcia jest wynajem przyczepy przez rolników z samodzielną obsługą.

Jest to tańsza alternatywa do wynajęcia usługi (maszyny – przyczepy wraz z ciągnikiem i obsługą operatora). Odbiorcami będą okoliczni rolnicy. Usługa ta jest uzupełnieniem wachlarza usług dla rolnictwa.

Przyczepa posiada ładowność 16 ton, jej dużą zaletą jest tylna oś skrętna.