Rozwój działalności pozarolniczej poprzez zakup agregatu siewnego oraz opryskiwacza

Działanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: 
Jarosław Żuraw
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Lignowy Szlacheckie
Czas realizacji: 
wrzesień 2012 - marzec 2013
Koszt całkowity: 
281 150,00 zł
Wartość dofinansowania: 
100 000,00 zł
Nabór: 
2012 (wiosna)

Operacja polega na świadczeniu usług nowoczesnymi maszynami rolniczymi.

Pierwsza usługa dotyczy siewu aktywnym agregatem uprawowo-siewnym wyposażonym w redlice talerzowe oraz kółka dogniatające dozującym materiał siewny w zależności od warunków  glebowych dzięki sterownikowi umieszczonemu w kabinie ciągnika.

Druga usługa polegać będzie na wykonywaniu zabiegów ochrony roślin opryskiwaczem o wysokim prześwicie wyposażonym w komputer sterującym wydatkiem cieczy niezależnie od prędkości jazdy. W tym celu zostanie zakupiony nowoczesny agregat uprawowo-siewny oraz specjalistyczny opryskiwacz.

Usługi przyczynią się do zwiększenia plonowania, wprowadzenia nowego rodzaju roślin oraz podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych na obszarze LSR.