Nasza działalność

LGD jak każda organizacja pozarządowa realizuje zadania opisane w jej statucie. Mamy takie same prawa jak i obowiązki. Obecnie głównym zadaniem jest  wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednakże równolegle działa na polu aktywizacji obywatelskiej, promocji i ekologii. Czyni to najczęściej wspólnie z partnerami. Wspieramy zarówno tych, którzy rozpoczynają działalność na rzecz dobra wspólnego, jak i tych którzy mają spore doświadczenie. Oczywiście  sami się przy tym uczymy. Najczęściej nasza aktywność odbywa się lub dotyczy obszaru objętego LSR, czyli Powiatu Tczewskiego. Jednakże w ramach projektów współpracy, razem  z innymi Lokalnymi Grupami Działania podejmujemy wyzwania o większej skali.