Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia jest partnerstwem trójsektorowym działającym na obszarze Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew, powołanym w celu  działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  1. inicjowania i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich;
  2. opracowania, aktualizacji i realizacji lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin:
  3. promocja gmin wiejskich:
  4. aktywowania ludności wiejskiej do brania udziału w procesie rozwoju;
  5. upowszechniania i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach gmin wiejskich;
  6. rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Budowę partnerstwa  rozpoczęto 2005r z inicjatywy gminy Morzeszczyn i Fundacji Pokolenia. Zanim powstało partnerstwo instytucjonalne poszczególni partnerzy współpracowali ze sobą na zasadzie porozumienia przy realizacji szeregu przedsięwzięć. Formalna rejestracja Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia pod prawną postacią fundacji nastąpiła 14 lutego 2006 r. Utworzyło ją 14 fundatorów z 3 sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W latach 2007-2008 fundacja realizowała projekt ze środków II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Pod koniec 2008r rozpoczęto pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju. W maju podpisano umowę pomiędzy LGD a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na realizację LSR.

 

Czytaj więcej w: LSR.