Jak przystąpić do Partnerstwa

Obecnie partnerstwo Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” liczy 58 partnerów, z czego 10 reprezentuje sektor publiczny, 37 sektor społeczny, zaś 11 to przedstawiciele sektora gospodarczego.

Lokalna Grupa Działania jest organizacją otwartą. Statut LGD przewiduje przyjmowanie nowych partnerów i rozszerzenie składu Zgromadzenia Partnerów fundacji.

 

Aby przystąpić do partnerstwa wystarczy w Biurze LGD złożyć pisemna deklarację, której wzór zamieszczamy poniżej. Na jej podstawie Zarząd podejmie uchwałę o wpisaniu nowego członka na Listę Partnerów.

Deklaracja partnerska LGD Wstęga Kociewia - formularz dla osoby fizycznej
Deklaracja partnerska LGD Wstęga Kociewia - formularz dla osoby prawnej

 

Dodatkowo, w przypadku osoby prawnej należy wskazać przedstawiciela, który reprezentuje taki podmiot na posiedzeniach Zgromadzenia Partnerów.

Delegacja przedstawiciela osoby prawnej do Zgromadzenia Partnerów LGD Wstęga Kociewia