Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - zakup maszyn: opryskiwacz, agregat

Działanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: 
Maciej Roskwitalski
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Janiszewko
Czas realizacji: 
wrzesień 2012 – luty 2013
Koszt całkowity: 
280 440,00 zł
Wartość dofinansowania: 
100 000,00 zł
Nabór: 
2012 (wiosna)

W ramach realizacji operacji  zakupiono agregat uprawowo-siewny oraz opryskiwacz przyczepiany. Dzięki realizacji inwestycji wykonywana będzie usługa siewu oraz zabiegów ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza.

Agregat uprawowo-siewny jest maszyną nowej generacji umożliwiającą precyzyjny siew bezpośrednio w ściernisko. Pozwala ona na zmianę ilości wysiewanych nasion w zależności od ukształtowania terenu i warunków glebowych, bezpośrednio z kabiny, bez potrzeby zatrzymywania i opuszczania ciągnika. Jest szczególnie przydatny w siewach wiosennych dla uzupełnienia ubytków po wymoknięciach i wymarznięciach zimowych.

Opryskiwacz przyczepiany zwiększa ekonomiczna opłacalność operacji gdyż poszerza ofertę usług jakie mogą być świadczone przez Wnioskodawcę.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w rolnictwie wzrasta konkurencyjność gospodarstw na obszarze LGD Wstęga Kociewia.