Biuro Lokalnej Grupy Działania

W celu sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, a szczególnie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, utworzone zostało Biuro Lokalnej Grupy Działania.

Dla etatowych pracowników zatrudnionych w Biurze LGD dla  poszczególnych stanowisk określone zostały wymagania konieczne i pożądane oraz procedury naboru.

Przewidziano następujące stanowiska pracy w Biurze LGD: Kierownik biura i Specjalista ds. administracji i finansów. Obsługę finansowo - księgową realizuje wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Biuro bezpośrednio realizuje działania  związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacja, a także administracyjnie obsługuje procedurę wyboru  operacji do dofinansowania.

 

Ochrona danych osobowych

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania WSTĘGA KOCIEWIA

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
83-110 Tczew
tel. +48 (58) 562 71 43
lgd@wstega-kociewia.pl

Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30