Biuletyn LGD Wstęga Kociewia

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia to cykliczne wydawnictwo, za pomocą którego przekazujemy społeczności lokalnej informacje na temat funkcjonowania lokalnej grupy działania, a także piszemy o realizowanych projektach i promujemy obszar Kociewia Tczewskiego.
Biuletyn wydawany jest 2 razy do roku (czerwiec, grudzień) i dystrybuowany jako wkładka do Gazety Tczewskiej, a także za pośrednictwem biura LGD, partnerów oraz za pośrednictwem internetu.

 
W najnowszyn Biuletynie:
 
  • Czas podsumowania
  • Nowy Leader, nowe możliwości
 
W związku z zakończeniem realizacji
Programu Leader (oś IV PROW 2007-2013)
na obszarze Powiatu Tczewskiego
składamy podziękowania
Partnerom Lokalnej Grupy Działania
za aktywną współpracę
Beneficjentom
za wykorzystanie możliwości Programu Leader
członkom Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej
za społeczną postawę
samorządom gminnym i powiatowemu
za organizacyjne i materialne wsparcie
Bankowi Spółdzielczemu w Tczewie
za pomoc udzielną LGD Wstęga Kociewia
i beneficjentom programu Leader
Zarząd
LGD Wstęga Kociewia
 
 

2015

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 13 (czerwiec 2015)
Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 12 (grudzień 2014)

2014

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 11 (czerwiec 2014)
Biuletyn specjalny LGD Wstęga Kociewia - 10 lat w Unii Europejskiej

2013

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 10 (grudzień 2013)
Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 9 (czerwiec 2013)

2012

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 8 (grudzień 2012)
Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 7 (czerwiec 2012)

2011

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 6 (grudzień 2011)
Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 5 (czerwiec 2011)

2010

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 4 (grudzień 2010)
Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 3 (czerwiec 2010)

2009

Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 2 (grudzień 2009)
Biuletyn LGD Wstęga Kociewia nr 1 (czerwiec 2009)