!Pomorskie Kociewie z ofertą dla łodzian

W miniony weekend (6-8 maja) poruszający się po Łodzi samochodami mogli zaobserwować ciekawe zjawisko - żywy komiks. Na kilku skrzyżowaniach i kierowców, i przechodniów intrygowali: Rybak, Surfer i Krzyżak, którzy wchodzili z ludźmi i między sobą w swoisty dialog - rysunkową rozmowę.
Ta nietypowa akcja ambientowa była częścią szerszej akcji promocyjnej mającej zachęcić mieszkańców aglomeracji łódzkiej do częstszych wyjazdów na Pomorze.

Środki na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego przyznane

Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2016 r. przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju, które złożone zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 października 2015 r. i spełniły warunki udziału w konkursie.

W poszukiwaniu skarbów przyrody Gminy Gniew

Odkryliśmy skarby przyrody Gminy Gniew dosłownie i w przenośni. Otóż w sobotę 2 kwietnia miała miejsce premiera nowej geościeżki na Kociewiu. Tym razem było przyrodniczo.
Na czym polega zabawa? „Wtajemniczeni” turyści dzięki nawigacji GPS odnajdują ukryte pojemniki nazywane skrzynkami, skrytkami, keszami, lub po prostu skarbami. W pojemnikach znajdują się dzienniki znalazców (logbooki) oraz różnego rodzaju gadżety na wymianę. Informacje gdzie szukać skarbów, opisy miejsc i podpowiedzi co do sposobu ukrycia znajdziemy w serwisie opencaching.pl.

„Zrozumieć gospodarkę wodną naszego kraju”

Fabryka Sztuk w Tczewie oraz Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej Delta Wisły w Tczewie mają przyjemność serdecznie zaprosić na spotkanie organizacyjne dotyczące cyklu spotkań prelekcyjno-dyskusyjnych pod hasłem „Zrozumieć gospodarkę wodną naszego kraju”, które odbędzie się w sobotę 16 kwietnia o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej na drugim piętrze w Fabryce Sztuk.

Od eksperymentu do narzędzia uniwersalnego

Weterani Leadera, czyli osoby i instytucje zaangażowane w powstanie i rozwój partnerstwa trójsektorowego jakim jest LGD Wstęga Kociewia, zapewne pamiętają, że w 2005 r Leader był  nowością. Jej podstawowym walorem było oddolne podejście do planowania i realizacji rozwoju lokalnego, a także równoprawne włączenie wszystkich 3 sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego w ten proces. Wówczas był to eksperyment. W mach pilotażu i opracowano i zrealizowano pierwsze strategie rozwoju.

Kociewski bus

Zanim na Kociewie na dobre zawita wiosna, na kociewskich i pomorskich drogach już rozkwitły kociewskie polne kwiaty. To za sprawą kolorowej aplikacji przygotowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE dla Gminy Subkowy. Została ona w formie regionalnego haftu umieszczona na należącym do samorządu busie. Dla pasażerów w środku miło, przytulnie, wygodnie i nowocześnie – dla mijających busa przechodniów i kierowców barwnie, radośnie i folkowo tradycyjnie.

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtyskom i Sołtysom składamy życzenia satysfakcji z wykonywania tej ważnej funkcji publicznej, a także wiele zdrowia i radości w życiu prywatnym. Obok życzeń składamy Wam podziękowania za pracę społeczną, za trud aktywizowania i integrowania mieszkańców.

PROW 2014-2020

30 grudnia 2015r, po kilku miesiącach prac i konsultacji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został złożony projekt Strategii rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.
Obecnie dokument ten jest podlega ocenie ekspertów. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące najważniejszych aktów prawnych, strategii oraz jej realizacji.

Na Styku Kultur - czyli Kociewie w Łodzi

W ostatni weekend lutego, w dniach 26-28. lutego 2016 r. na terenie łódzkiego kompleksu targowego - hali EXPO odbyły się już po raz dwudziesty drugi Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR. Na targach prezentowały się samorządy, lokalne organizacje turystyczne, operatorzy turystyczni, obiekty hotelowe, parki rozrywki, a także producenci regionalnych produktów spożywczych. Po raz kolejny, na jednym ze stanowisk wystawienniczych, swoją ofertę zaprezentowała silna reprezentacja Kociewia.

Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich

Rolnicy z powiatu tczewskiego zaproszeni przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tczewie uczestniczyli w dniu 8 lutego br. w corocznym spotkaniu poświęconemu omówieniu bieżącej sytuacji w rolnictwie naszego regionu.
Szczególnym wydarzeniem spotkania było wręczenie zasłużonym działaczkom Kół Gospodyń Wiejskich naszego powiatu odznaczeń Order Serca Matkom Wsi.

10 lutego Światowy Dzień Kociewia

10 lutego obchodzimy doroczny Światowy Dzień Kociewia. Przesyłamy krótkie informacje na temat idei tego dnia, samego regionu oraz świąteczny „torcik” niespodzianek, które Region dla Państwa przygotował. Zachęcamy do obejrzenia i wykorzystania w medialnej promocji krótkiego klipu, który został specjalnie na tę okazję przygotowany.

LSR opracowana!

30 grudnia 2015 r. zakończył się kolejny ważny etap w historii Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została złożona dokumentacja konkursowa.
Jej najważniejszą częścią jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Wraz z nią złożono Procedury wyboru operacji dla działań konkursowych i projektów grantowych, wraz z Kryteriami wyboru operacji, a także wiele innych dokumentów.

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR 2014-2020.

aktualizacja: 16 grudnia 2015 (Rozdział XI)

Włącz się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju! Możesz na tym skorzystać! LGD Wstęga Kociewia opracowuje Lokalna Strategię Rozwoju dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew (gmina wiejska) na lata 2014-2020. Na podstawie materiałów pozyskanych podczas spotkań z mieszkańcami, ankiet i sondażu ulicznego, warsztatów, konsultacji z przedstawicielami samorządów i lokalnych przedsiębiorców, urzędów zajmujących się sprawami grup defaworyzowanych Zespół Partycypacyjny przygotował założenia, a Zespół Redakcyjny opracował pierwsze rozdziały LSR.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”, odbędzie się 18.12.2015 (piątek) o godz.12:00 w sali konferencyjnej Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17.
Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew.

Informacja o konsultacjach

1 grudnia 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie i Pracowni Orange w Gniewie odbyły się spotkania konsultacyjne kolejnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zespół LGD spotkał się z przedstawicielami 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Przeprowadzono je w formule „world cafe”.

Włącz się w opracowanie LSR. Wypełnij ankietę. Tylko kilka minut!

LGD Wstęga Kociewia przystępuje do kolejnego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju, którego celem jest opracowanie Planu Komunikacyjnego.

To nowe narzędzie wdrażania LSR, które ma zapewnić dwustronną komunikację na linii  LGD - lokalna społeczność. Zapewni ona przejrzystość działań, ale także bieżącą identyfikację problemów, a przez to podniesie poziom współpracy partnerskiej.

Informacje jakie pozyskamy poprzez ankietę , a także pochodzące z innych źródeł, pozwolą na dobór optymalnych narzędzi skutecznego, wzajemnego informowania się.

Odszedł Wojciech Szulc...

13 października odszedł na zawsze Wojciech Szulc, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gniew.
Od lat współpracował z Lokalną Grupą Działania Wstęga Kociewia, wspierał ją jako człowiek i przedstawiciel Gminy.
Żegnamy porządnego człowieka i sprawdzonego sojusznika.
Rodzinie i przyjaciołom składamy szczere wyrazy współczucia.

Partnerzy, Zarząd i Pracownicy
LGD Wstęga Kociewia

Plan włączenia lokalnej społeczności w proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020

W celu prowadzenia prac nad LSR2014-2020 Zarząd uchwałą z dnia 26.06.2015 powołał Zespół Partycypacyjny składający się z przedstawicieli wszystkich sektorów i wszystkich gmin obszaru. Będzie on uczestniczył we wszystkich podstawowych etapach opracowywania dokumentu.

Przeprowadzono sondaż uliczny

Na zlecenie LGD Wstęga Kociewia Centrum Aktywnych Gniew przeprowadziło sondaż uliczny, którego celem było zebranie opinii o problemach trapiących mieszkańców, a także propozycji ich rozwiązania. Na specjalnie oznaczonym stoisku, przy kawie i napojach odpowiadano na kilka prostych pytań. Sondaż przeprowadzono w dniach 19-25.08.2015 w Morzeszczynie, Pelplinie, Subkowach, Gniewie i Turzu.

Drugie spotkanie zespołu partycypacyjnego

18 sierpnia 2015 r. w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, który opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Tym razem jego członkowie zapoznawali się z materiałami dotyczącymi diagnozy społecznej, a w części warsztatowej dokonywali analizy mocnych i słabych stron obszaru, a także szans i zagrożeń dla jego rozwoju (analiza SWOT).

Zakończył się cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych

W dniach 30 lipca – 6 sierpnia w miejscowościach Tczew, Gniew, Pelplin, Dzierżążno (gmina Morzeszczyn) i Subkowy odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne poświęcone przekazaniu podstawowych informacji o RLKS, PROW 2014-2020, a także o trybie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ponadto w trakcie zebrań zbierano informacje do diagnozy społecznej obszaru oraz analizy SWOT.

Zaproszenie na szkolenie do Urzędu Marszałkowskiego (LSR 2014-2020)

6 sierpnia (czwartek) o godz. 9.30 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie prowadzone przez przedstawicieli MRiRW skierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do Biura LGD do dnia  5.08.2015. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wstęga Kociewia i geocaching na Nizinie Walichnowskiej

LGD wspierając inicjatywy lokalne, wzięła udział w organizacji imprezy promującej geościeżkę "Na wąskiej ziemi". Uprzednio umiejscowiono na Nizinie Walichnowskiej 20 "skarbów", czyli skrzynek geocachingowych. Użytkownicy z całej Polski mogą pobrać współrzędne ukrycia, poczytać o danym miejscu, czy historii i wyposażeni w GPS udać się w teren, by zabawić się w odkrywcę, poszukiwacza skarbów. Geościeżka została oficjalnie otwarta 4 lipca.

Festiwal Kulturalny „Księga Ksiąg” po raz kolejny w Pelplinie

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, wspólnie z Fundacją Pelplińska Biblia Gutenberga, we współpracy z Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie, Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie i Diecezjalnym Centrum Informacji w Pelplinie po raz kolejny zorganizuje Festiwal Kulturalny „Księga Ksiąg”. Tytuł nawiązuje do najcenniejszego eksponatu ze zbiorów pelplińskiej skarbnicy, czyli Biblii Gutenberga. Impreza odbędzie się 22 maja 2015 r. (piątek) na terenie przy Bibliotece Diecezjalnej.

Kociewie w Toruniu

W sobotę, 9 maja, Kociewie prezentowało swoją ofertę podczas Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas tego kociewskiego przedsięwzięcia wsparcia finansowego, a także i organizacyjno-merytorycznego udzieliła Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA. Połączone siły LGD Wstęga Kociewia i Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE jak zawsze zaprosiły do współpracy stałych partnerów podczas tego typu promocyjnych wyjazdów.

O polskiej i pomorskiej turystyce w Tczewie

Na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz przy współpracy Urzędu Miasta w Tczewie 23 kwietnia w Fabryce Sztuk odbyła się inauguracyjna konferencja warsztatowa realizowana pod egidą Polskiej Organizacji Turystycznej. Dwuletni cykl szkoleń rozpoczął się w województwie pomorskim, gdzie turystyką zarządza przodująca w kraju Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Na zaproszenie stołecznego, gdańskiego, tczewskiego i kociewskiego partnera przybyło kilkudziesięciu gości z Polski, Pomorza i Kociewia.

Warsztaty z questingu

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z questingu – jednej z nowych form turystyki. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 10:00 w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie.
W zakres szkolenia wchodzą warsztaty teoretyczne (3 godziny) i warsztaty terenowe (3 godziny).

Założono nowe stowarzyszenie

Zgodnie z nowymi wytycznymi związanymi z kolejną perspektywą finansową na działania lokalnych grup działania na lata 2014-2020, zaistniała konieczność założenia stowarzyszenia, które o środki takie ubiegać się będzie mogło. Stąd w dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia.

Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim

Na zaproszenie Pani  Prezydentowej Anny Komorowskiej dwie mieszkanki z Gminy Pelplin Krystyna Gierszewska i Marzenna Modrzejewska wczesnym rankiem dnia 8 marca 2015 roku wyruszyły do Warszawy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Razem z kilkuset liderkami z całej Polski uczestniczyły w debacie "Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich", która odbyła się w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.

„Katedra Pelplin Cię obserwuje!”, czyli Tydzień z Pelplinem na Ruszaj w Drogę

Kasia i Maciej Marczewscy – twórcy bloga Ruszaj w Drogę!, Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej (DCIT) oraz Katedra Pelplin zapraszają na wspólną akcję promocyjną „Katedra Pelplin Cię obserwuje!”. Jest to pionierska współpraca blogerów podróżujących po Polsce z jednostką promującą lokalne dziedzictwo kulturowe i turystykę. Pokazuje jak umiejętnie wykorzystywać nowoczesne media do promowania polskich zabytków i turystycznych atrakcji.

Spotkanie sieciowe i ewaluacja

LGD Wstęga Kociewia zaprasza zainteresowane osoby i organizacje na spotkanie sieciowe, które odbędzie się w świetlicy w Tczewie w Fabryce Sztuk, ul. 30 stycznia w dniu 12.12.2014 (piątek) 2014 o godz. 10.00.

Celem spotkania jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programu Leder. Podczas warsztatów dokonana zostanie ewaluacja formularz ankiety monitorującej.

Relacja z promocji wydawnictwa Wędkarz Kociewski

Dnia 7 listopada 2014 roku w piątkowe popołudnie w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyła się uroczysta promocja nowego wydawnictwa LGD Wstęga Kociewia pod nazwą Wędkarz Kociewski (jest to kontynuacja poprzedniej serii wydanej przez LGD pn. Tropiciel Kociewski – przypomnienie redakcji). Na wydarzenie przybyli wędkarze z kół wędkarskich zlokalizowanych w powiecie tczewskim oraz zaproszeni goście. Spotkanie otworzył Kierownik Biura pan Marek Modrzejewski, a następnie głos zabrał Prezes Zarządu LGD pan Bogdan Badziong.

Zaproszenie na promocję wydawnictwa Wędkarz Kociewski

Z wielką przyjemnością zapraszamy na Promocję wydawnictwa pn.: Wędkarz Kociewski, która odbędzie się w dniu 7.11.2014 (piątek) o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2a. Wędkarz Kociewski to wydawnictwo prezentujące przyrodnicze walory obszaru objętego działaniem LGD Wstęga Kociewia, zwłaszcza jego wód.

Kociewie w Poznaniu

W dniach 23-25 października odbyły się XXV Targi Turystyczne Tour Salon. To wydarzenie należące do najważniejszych spotkań branżowo-promocyjnych na terenie naszego kraju. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji zaprezentowały się 32 kraje oraz wszystkie regiony Polski. Trzy targowe dni to oferta skierowana do wielotysięcznej grupy klientów.

Za nami Festiwal Kulturalny Księga ksiąg

Festiwal Kulturalny Księga ksiąg już za nami. Aż trudno uwierzyć, że po wielu miesiącach pracowitej organizacji jest już po wszystkim. We współpracy z Fundacją Pelplińska Księga Gutenberga w dniu 13 września 2014 roku w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 odbywał się na terenie Biblioteki Diecezjalnej Festiwal Kulturalny Księga ksiąg. Była to pierwsza edycja tego nowego przedsięwzięcia.

Relacja z Dnia Leadera

12 września 2014 roku w piątek odbyła się kolejna edycja imprezy promocyjno - integracyjnej pod nazwą „Dzień Leadera”. Tym razem zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie akcji w innym obiekcie, a była nim leśniczówka Bukowiec (gmina Subkowy). W piątkowe popołudnie tradycyjnie już, odbyło się doroczne spotkanie partnerów naszej fundacji, wnioskodawców LGD i sympatyków programu Leader poświęcone wymianom doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów. W tym roku formuła imprezy była zbliżona do poprzednich.

Zaproszenie na Dzień Leadera

Zapraszamy na imprezę promocyjno – integracyjną pod nazwą „Dzień Leadera”, która odbędzie się w piątek dnia 12 września 2014 roku o godzinie 17:00 w leśniczówce Bukowiec (gmina Sukowy).
Celem imprezy jest spotkanie partnerów LGD Wstęga Kociewia, beneficjentów i sympatyków programu Leader oraz wymiana doświadczeń, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości.

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - spotkania informacyjne

Od 11 sierpnia grupy nieformalne i organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Pomorza mogą ubiegać się o pierwsze środki na inicjatywy społeczne w ramach całkiem nowego funduszu grantowego. Dzięki największemu w kraju partnerstwu siedmiu organizacji społecznych woj. pomorskiego otrzymają oni w latach 2014-2016 prawie 1,5 mln PLN na lokalne projekty.

Relacja ze Zgromadzenia Partnerów i szkolenia członków organów Fundacji

W czwartek 5 czerwca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia. Podczas spotkania zapoznano się z informacją Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD w 2013 roku. Następnie rozpoczęło się dwudniowe szkolenie skierowane do członków organów LGD.

Relacja ze spotaknia sieciowego

W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy w ramach programu Leader w naborach ogłaszanych przez LGD Wstęga Kociewia w bieżącym okresie programowania zorganizowane zostało „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 roku w poniedziałek w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich.

Wyzwól społeczną energię i Działaj Lokalnie!

9 kwietnia w biurze Fundacji Pokolenia podsumowano program grantowy Działaj Lokalnie VIII 2013. Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie. W ubiegłorocznej edycji dofinansowano 17 projektów na łączną kwotę 76199,06 złotych.

LGD Wstęga Kociewia ogłasza nabór dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Aplikacje należy składać w terminie od 14 do 28 kwietnia 2014 r. w biurze LGD Wstęga Kociewia.

Kociewie w Toruniu - Łagodna Kraina (wersja waleczna)

Podczas kolejnej edycji toruńskich Targów Turystycznych WYPOCZYNEK Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE otrzymała wsparcie solidnych partnerów. Naszą wrodzoną delikatność przyprawiliśmy dwiema szczyptami zdecydowania i drapieżności: zaostrzoną palisadą i solidnymi blankami.
W dniach 15-16 marca LOT KOCIEWIE reprezentująca nasz Region prezentowała także atrakcje Zamku w Gniewie i Grodziska Owidz.

Zaproszenie na Pomorski Jarmark Wielkanocny

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów WEiejskich zaprasza na Pomorski Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 12 kwietnia 2014 w Gdańsku. Przedsięwzięcie będzie miało charakter imprezy wystawienniczej. Poza elementami targowo-wystawienniczymi przedsięwzięciu towarzyszyć będą prelekcje poświęcone obrzędom związanym ze świętami Wielkiej Nocy, warsztaty dla najmłodszych z malowaniem pisanek, pokaz robienia palm wielkanocnych oraz występy artystyczne zespołów ludowych.

Kociewskie Pióra

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa o sukcesie wieloletnich partnerów naszej fundacji.
W minionym tygodniu miała miejsce gala wręczenia prestiżowych nagród „Kociewskie Pióro 2013”. Celem konkursu jest uhonorowanie ludzi, którzy swoją postawą zasłużyli się dla Kociewia.

„Czas na biznes"

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku informuje, iż rozpoczął się proces rekrutacji do projektu: „Czas na biznes”.
Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: 10.12.2013 – 20.12.2013 do godz. 16:00

Zakończono nabór wniosków

Dnia 4 listopada zakończono nabór wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeprowadzono konkursy w ramach małych projektów (5 konkurów tematycznych) oraz w ramach 2 działań gospodarczych. W dalszej części prezentujemy listy złożonych wniosków.

LGD Wstęga Kociewia ogłasza konkursy w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dzień Leadera

W piątkowe popołudnie dnia 20 września 2013 roku odbyła się impreza promocyjno – integracyjna pod nazwą Dzień Leadera. Tradycyjnie już, wydarzenie miało miejsce na terenie leśniczówki Brody Pomorskie. Jest to doroczne spotkanie partnerów naszej fundacji, wnioskodawców LGD i sympatyków programu Leader poświęcone wymianom doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów.

Giełda zasobów

Zapraszamy Państwa na II w historii Powiatową Giełdę Zasobów, która odbędzie się 28 września 2013r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10).
Giełda Zasobów to nowatorska forma inicjowania współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz osobami prywatnymi. Podczas wydarzenia można zadeklarować bezgotówkową współpracę w wybranym zakresie z wybranym podmiotem.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nowy formularz wniosku

Informujemy, iż Zarządzeniem prezesa ARiMR nr 45/2013 wprowadzono w życie z dniem 10.08.2013 r. nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Konkurs „Przyjazna wieś”

Już po raz piąty Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje Konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest pokazanie najlepszych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych na obszarach wiejskich przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Dzika rzeka i śmieci

Wierzyca to rzeka, która każdemu kajakarzowi, niezależnie od poziomu jego umiejętności, może zaoferować coś ciekawego. Są miejsca spokojnej wody, niezwykle urokliwie, gdzie płynie się pod łukami zwalonych drzew. Są takie gdzie woda płynie wartko i trzeba pewnego wysiłku, aby nie dać się znieść na brzeg. Jest też kilka odcinków, gdzie zwalone pnie drzew przegradzają całą rzekę, a ich pokonanie wymaga sporych umiejętności, siły, pomysłowości i samozaparcia. Fragmentami to naprawdę dzika rzeka, nietknięta ręka człowieka od lat.

Zaproszenie na spotkanie sieciowe

LGD Wstęga Kociewia zaprasza na „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”, które odbędzie się dnia 26.06.2013 roku (środa) o godzinie 9:00 w Pracowni Orange w Gniewie, Plac Wolności.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń beneficjentów oraz zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności związanych w wypełnianiem wniosku o płatność.

Tropiciel Kociewski, czyli zaproszenie na wyprawę

W piątek, 7 czerwca 2013 w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie odbyła się promocja wydawnictwa „Tropiciel Kociewski”. Publikacja została opracowana przez zespół Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie przy współpracy Centrum Edukacji Ekologicznej Heliantus z Gniewa i nadleśnictwa Starogard Gdański. Prace nad wydawnictwem trwały od ubiegłego roku.
Jest to rodzaj mini przewodnika. Format i objętość książeczki dobrano tak, aby można było ją włożyć do kieszeni lub plecaka.

LGD Wstęga Kociewia zaprasza potencjalnych beneficjentów programu Leader na warsztaty z budowania małych projektów

LGD Wstęga Kociewia zaprasza potencjalnych beneficjentów programu Leader na warsztaty z budowania małych projektów.
Warsztaty odbędą się w pracowni w Domu Kultury w Subkowach, w dniu 14 maja 2013 roku (wtorek) o godzinie 10.00.